Publicaciones > Historia


1568. HET BEGIN VAN DE TACHTIGJARIGE OORLOG

VVAA

PVP  20,00  €
 

In het jaar 1568 kon geen enkele inwoner van de toenmalige Nederlanden zich voorstellen dat het land zich aan de vooravond bevond van een conflict dat decennia zou gaan voortduren, zelfs zo lang dat de geschiedenis er de naam van ‘Tachtigjarige Oorlog’ aan hee gegeven. In het kleine boekje dat u nu in handen hebt, willen we proberen om het gevoel te laten herleven dat mensen destijds hebben ondergaan toen zij geconfronteerd werden met de gebeurtenissen van dat jaar.

De geschiedenis doet zich aan de mensen die het meemaken niet voor als een perfect relaas met conclusies en logische verbanden, maar als een waterval van allerhande soorten nieuws en informatie. Zo kunnen we beter begrijpen wat het betekent om in tijden van oorlog te leven. Zonder de situatie in 1568 te willen vergelijken met de toestand in huidige oorlogsgebieden, kunnen we constateren dat het beide tijden zijn vol onzekerheid, met honger en angst, vol geweld en fanatisme, van wanhoop en verbanning, van trauma’s en van vele dodelijke slachtoff ers.

In ieder land hee de geschiedschrijving zich geheel anders ontwikkeld. Een geschiedenisboek in Spanje vertelt het verleden op een andere manier dan een boek in België of Nederland. In dit boekje combineren we het nieuws uit Spanje met nieuws uit de Lage Landen. Onder dat laatste begrip verstaan we de zeventien gewesten van de Habsburgse vorsten in de zestiende eeuw, gelegen in het huidige Nederland, België, Luxemburg en een deel van Noord-Frankrijk.

INFORMACIÓN

Autor: VVAA
Editor: Instituto Cervantes y Fundación Carlos de Amberes
Año: 2018
Nº de páginas: 99
Ilustración:
ISBN: 978-84-87369-84-1
Tipo de publicación: Obra colectiva